Oficiální pravidla hry žolík

Každý z Vás jistě někdy hrál nebo alespoň slyšel o hře Joker - žolík a uzpůsobil si ji svým potřebám nebo tak, jak ho to rodina, přátelé či někdo jiný naučil. Náš club nemá za úkol někomu vnucovat již zarytá pravidla této hry a poučovat, že takto je to správně a takto ne. My ale chceme docílit jednotných pravidel dle kterých se bude hrát na chystaném turnaji a nebo naučit ostatní, jak se žolík oficiálně hraje. Podle našich zkušeností je opravdu těch hráčů co znají přesnou verzi pravidel málo a pro správný začátek poslouží tato stránka.

1/1

POČET HRÁČŮ

2-4

Pro hru žolík je zapotřebí min.2 až max.4 hráčů. Je známo, že se hraje ve více počtech(6,7,8) kdy je obsah karet dvojnásobný. Tento počet je proti pravidlům a navíc nedoporučujeme!!! Vzhledem k možnosti 4.násobného počtu stejně nominované karty.(příklad 4x srdcové eso,4x srdcový.král atd.)

 

(A)Joker pro 2 hráče- hra je velmi pružná a velice snadno se dosahuje počet záporných bodů druhého soupeře

 

(B)Joker pro 3 hráče - pro hru je optimální tento počet na základě našich zkušeností, kdy každý hráč sbírá tzv.postupky. V tomto počtu se nestává často, že další  hráč si nechává stejné karty na ruce jako Vy.

 

(C)Joker pro 4 hráče - hra v tomto počtu přechází tzv.do fáze taktiky, kdy je hlavní docílení co nejrychlejšího nasbírání potřebného počtu pro vyložení. Důvodem je skutečnost, že další spoluhráči mohou sbírat to samé co Vy a poté nemusíte docílit vyložení karet, případně upsání trestných bodů:viz.kapitola počítání bodů.

 

Detail
2/1

KARTY A JEJICH HODNOTY

104 + 4x žolík = 108

Počet karet potřebné pro plynulou hru je 108 . Tento počet je opravdu nutný a nechávat si nějaké karty v rukávu pro ušetření trestných bodů z minulé hry nedoporučujeme. Při nejbližším kole Vám, nebo někomu z protihráčů budou chybět a přijde se na to!!!

 

V jednom balíčku musí být následující karty...

2x - 2,3,4,5,6,7,8,9,10,janek,dáma,král,eso v červené barvě tzv.srdcové

2x - 2,3,4,5,6,7,8,9,10,janek,dáma,král,eso v červené barvě tzv.kárové

 

2x - 2,3,4,5,6,7,8,9,10,janek,dáma,král,eso v černé barvě tzv.křížové

2x - 2,3,4,5,6,7,8,9,10,janek,dáma,král,eso v černé barvě tzv.listové.

 

4x - žolík (Joker)

 

Hodnota karet 2,3,4,5,6,7,8,9,10 v červené tak i 2,3,4,5,6,7,8,9,10 v černé barvě je stejná.

Janek, dáma, král, eso mají hodnotu 10bodů.

 

Jedna vyjímka:

Zobrazena hodnota karet 40 bodů v postupce tzv.špinavé. V případě ukončení hry kdy zůstává karta eso někomu na ruce je 1/ks eso -20 bodů tzn. 4 x -20 = -80bodů

V případě ukončení hry kdy zůstává karta žolík na ruce je 1/ks -50 bodů tzn. 4 x -50 = -200bodů(nechat si 4x žolík a nezavřít hru pouze mít vyloženo se nevyplatí co? :-))

 

Detail
3/1

TVORBA POSTUPEK

Čistá postupka a špinavá postupka(tzv.vedlejší)

Tvorba postupek je základním kamenem a principem této hry. Tuto dovednost Vás nenaučíme my z obrázků zde uvedených, ale postupem času Vy sami, docílíte svým myšlením a taktikou jak nejlépe kombinovat postupky a tím zvítězit nad soupeřem.

 

Postupka čistá :V jakékoliv barvě (kříže,listy,srdce,káry) Od hodnoty eso až  eso. Nelze mít barvu v této řadě jinou.

 

Postupka špinavá - tzv.vedlejší postupka: znamená, že musíte mít nejméně 3 karty stejné hodnoty, ne však stejné barvy. Příklad: 3x král-srdce,kříže,listy nebo 4x král-srdce,káry,kříže,listy(nelze mít král-srdce,srdce,listy,listy atd.)

 

Postupka čistá a špinavá + Joker  : Jak už název napovídá je tvořena žolíkem. Tuto variaci postupky čísté i špinavé je možné kombinovat vždy až po vyložení čisté postupky každého hráče na začátku jeho hry!!! Příklad: začínám vykládat po 3.kole 4,5,6 listy a poté již možno král, joker, král,atd.

 

Detail

rozdávání karet 4/1

Začátek hry a rozdávání

Kde je žolík?

Na začátku každé hry je balíček karet řádně zamíchán. Spoluhráč sedící vedle Vás v proti směru hodinových ručiček si tzv.snímá karty. Tento hráč libovolně odebere část karet min.však 3 z vrchu a hledá žolíka do 3 karet ze spodu odkrytých. Pokud našel žolíka nechá si ho pro hru. Karta, která byla před nebo za žolíkem, bude viditelná pro všechny a balíček karet na ni bude položen. První karta v pořadí se otáčí viditelně i v případě, že žádný žolík nebyl nalezen. Tato karta slouží pro zavírání z ruky. Hráč si díky této viditelné kartě nemusí brát z balíčku v případě že se mu hodí do špinavé nebo čisté postupky při vyložení po 3.kole. Po samotném snímání rozdává hráč, který zamíchal balíček spoluhráči ve směru hodinových ručiček. Pokud našel spoluhráč žolíka při snímání dostane o kartu méně. Vždy ale 3 karty pro hráče který je první a každému dalšímu hráči po 2 kartách do počtu 14 karet. Karty nejsou viditelné při rozdávání ostatním!!! Nikdy nerozdáváme po 1,3 a více kartách!!! Proč hráč který začíná bude mít vždy 3 karty??? Je to dáno tím, že pokud špatně zamícháte, dostane třeba postupku hned na začátku :-) Další počet rozdaných karet je nám znám ale naše pravidla mluví jasně: 1x14+1x15=29, 2x14+1x15=43, 3x14+1x15=57

 

Detail
5/1

Řazení karet na ruce hráče

Časem se to naučíte

Po samotném rozdání karet začíná věčný problém každého hráče žolíka. Seřazení karet tak, aby bylo pro Vás nejlepší. Postup každého je otázkou cviku a zkušenosti ze hry. My radíme: nejdříve skládat na ruce postupky čisté a poté špinavé. Postupka čistá je důležitá pro samotnou hru. Bez čisté postupky nebude možné vykládat karty na stůl, ani zavírat hru z ruky. A pokud budete mít na ruce plno špinavých postupek bez čisté, akorát prohrajete kolo a tím si připíšete plno záporných bodů.

Pár ukázek správného seřazení karet na ruce podle posouzení JC ČR

 

 

Detail
6/1,2

Samotná hra

Pravidla vždy a žádný podfuky

Jak už víte hru začíná ten, kdo dostal na začátku 15 karet. Vyloží na stůl jednu, kterou nepotřebuje (má ji například stejnou nebo se nehodí k postupce - 2 stejné srdcové dámy atd). Viditelnou stranou ji položí vedle balíčku. Další hráč v pořadí si odebírá jednu kartu z balíčku a zařadí na ruce podle toho jestli se mu hodí do postupky. Pokud ne, položí na již vyhozenou kartu spoluhráče. Takto se vše opakuje až do ukončení 3.kola kdy na stole musí být při počtu

4 hráči 12 karet

3 hráči 9 karet

2 hráči 6 karet

a je možné vykládat postupky nebo uzavírat hru. Jako první může zavřít hru a vykládat postupky hráč který začínal. Nemůže ale vzít kartu z odhozených karet které uzavírají 3.kolo!!! (pokud by tak udělal, je počet 11,8,5 v odhozených kartách 3.kola a to je nepřípustné pro hru) Tuto možnost má až hráč číslo 2. Pokud hráč nezavírá hru tzv.z ruky, vyloží potřebný počet 42 bodů v špinavých a čistých postupkách na stůl. Opět pokračuje ve hře tím, že musí vyhodit jednu kartu, která mu ještě zůstává na ruce na již odhozené karty. Totéž mohou udělat po 3.kole i ostatní hráči. Pokud nikdo hru neukončí všemi doložemi, dobírají se a dokládají karty až Vám nezůstane žádná na ruce. Pokud vše bylo doloženo hra končí. Tato verze jde jenom pro hráče, kteří mají vyložené karty v min.počtu 42 - nelze dokládat hráčům pokud sami nemáte vyloženo!!

 

Pár vašich dotazů a odpovědí

 • Kdy začít vykládat a zavřít?

  Ukončení-uzavírání hry,je možné až opravdu po třetím kole a to 3 způsoby:

  1)Hráč vykládá postupky špinavé-čisté na stůl do doby,až mu zůstane jedna karta, kterou uzavírá hru. Poslední kartu položí na již odhozené karty tak, že ji otočí znakem-číslem dolů.

  2a)V případě, že hráč drží na ruce postupky v takovém pořadí, kdy karty dávají možnost vyložit je současně a jednou kartou můžete zavřít, jde o způsob vyložení a uzavření,,z ruky“. Poslední kartu nepotřebnou na ruce opět otočíte znakem-číslem dolů a ukončíte hru.

  2b)Spodní kartou,která je pro potřebu uzavření z ruky,kdy hráč vidí, že se mu tato karta hodí do postupky špinavé nebo čisté na ruce a nechce si brát z balíčku nebo čekat až spoluhráč vyhodí na již nepotřebné karty.

   Pro případ že hráč, který uzavírá hru a není potřeba nikde doložit  Jokera,zůstává mu do dalšího kola kde je může libovolně použít.Totéž platí, pokud doloží kartu spoluhráči, který má na místě žolíka a ihned uzavírá hru, že si ho ponechává do dalšího kola.(tento hráč má v dalším kolem o počet žolíků méně karet.Tzn.máte 2 žolíky s minulé hry,při rozdávání dostanete 12 karet,pokud nezačínáte.Jinak by počet byl 13 karet)

  Joker, který je místo chybějící karty a spoluhráč tuto kartu má,ho může vzít pro vlastní použití a libovolně s ním nakládat ve hře.

  (před bodem 1,2a, uzavření hry si každý musí vzít kartu z balíčku,nebo z nepotřebných karet a poté uzavírat!!

 

 • Hráč č.1.může po 3.kole vzít kartu z odhozených karet?
 • Jako první může zavřít hru a vykládat postupky hráč který začínal. Nemůže ale vzít kartu z odhozených karet které uzavírají 3.kolo!!(pokud by tak udělal, je počet 11,8,5 v odhozených kartách 3.kola a to je nepřípustné pro hru) Tuto možnost má až hráč č.2.

 

 • Minimum pro vyložení?

  Pro samotné vyložení je nutné jak již bylo psáno, mít čistou postupku (viz.tvorba postupek) Tento počet musí dávat dohromady 42 bodů a je pro každého hráče!!! Pokud počet bodů čisté s špinavou postupkou nedosahujete ,musíte hrát do té doby a odebírat z balíčku nebo čekat na soupeře až vám ji hodí. Následně si ji může vzít a vyložit. Jinak hrajete dále bez nároku na vyložení nebo uzavření hry.

  (1 příklad : máte na ruce 3 krále listový,srdcový,křížový=30 bodů + neúplná postupka 3,4, v srdcové barvě a odebrali jste z balíčku 5 srdcová,můžete vykládat na stůl)

  (2 příklad : máte na ruce postupku 3,4,5 v srdcové barvě a 2x krále srdcový,listový=32 bodů a spoluhráč odhodí krále, kterého ještě nemáte listový,křížový, odeberete ho z hromady nepotřebných karet a můžete vykládat.Po tomto procesu je vždy opět nutné odhodit jednu kartu na ruce a pokračovat ve hře.

 • varianty kdy je možné vykládat karty na stůl po 3.kole

 

Počítání 7/1

Počítání bodů

počítání složitě jenom vypadá

Pro každé ukončení hry v předchozí kapitole ,,samotná hra - dotaz uzavření hry(1,2,)" je bodování jiné. Konečný počet záporných bodů k ukončení hry je 1000.

 

 

1a)V případě, že hráči měli vyložené karty a jeden uzavřel hru je bodování následující:

Čísla 2,3,4,5,6,7,8,9,10, se počítají stejně jako je jejich hodnota. Janek,dáma,král je toto číslo 10 za každou takovou kartu. Eso má ale v tomto případě hodnotu 20 bodů. Každému hráči se tento bodový součet karet napíše. Ale pozor jsou to záporné body:např.—38 bodů. Pouze hráč, který uzavřel tuto hru si může na svůj účet připsat + 10 bodů. V případě, že má např. - 90 záporných bodů odečte tento výsledek od dosavadních a do svého sloupce s bodovým skórem napíše konečných - 80 bodů. Pokud hráč bude i nadále uzavírat hry a dostane se do kladného počtu bodů, bude před svůj bodový stav psát znaménko + např. +20 bodů.

 

1b)V případě, že hráči neměli vyložené karty a jeden uzavřel hru je bodování následující:

Hráči kteří nemají vyloženo při ukončení hry připíšeme konečný počet –100bodů. Platí pouze pokud nevyložili žádnou postupku špinavou-čistou na stůl a hráč který ukončil hru již měl předchozí kola vyloženo a pouze dokládal karty k sobě, nebo těm hráčům, kteří měli vyloženo. Tomu, kdo si včas vyložil je přičteno opět pouze to co má na ruce(např.hráč č.2 měl eso,9= -29bodů, hráč č.3 měl 5,2,žolík= -57 atd.) Vítěz opět připisuje pouze +10bodů

 

2a)Ukončení z ruky je počítáno stejně jako pro bod (1ab), ale pouze se změnou, že je vše násobkem 2x. Přiklad: zůstatek karet na ruce hráče je v hodnotě 9,5,3,král= -27bodů x2= -54bodů. Tento stav platí jenom pro hráče, kteří měli vyložené karty a sečetli zůstatkové na ruce a znásobili.Hráč, který takto ukončil hru si připočte +20 bodů

2b) Pokud hráč nemá vyložené žádné karty a některý uzavřel z ruky, připíše si na svůj účet –200 bodů. Hráč, který takto ukončil hru si připočte +20 bodů

 

A nakonec počítání ,,Joker“

pro případ (1a) je tato hodnota –50bodů za každého žolíka. Pro případ (1b)se Joker nepočítá a je brán jako celek –100bodů za všechny karty na ruce.

Pro ukončení z ruky(2a) je opět 2x násobek za každý žolík. Pro případ (2b)se Joker nepočítá a je brán jako celek –200bodů za všechny karty na ruce..Rada: pro bod (2a)nedoporučujeme z našeho hlediska nechávat si dlouho na ruce několik žolíků, když máte podezření, že některý hráč v brzké době uzavře z ruky.

 

Tabulka vzor bodového hodnocní

Marek Petra Tomáš Iveta
+10 -100 -24 -100
+20 -150 -124 -110
+40 -350 -324 -310
+10 -340 -424 -390
-90 -372 -524 -380
-116 -362 -550 -480
-316 -342 -750 -680
-327 -416 -850 -670
-307 -526 -1050 -870

hráč č.1

vyhrává

hráč č.2

2.místo

hráč č.3

prohrává

hráč č.4

3.místo

 

Detail

Z naší emailové schránky

pro každého máme odpověď

 

 • Chcela by som vedieť koľko kariet sa na začiatku rozdáva
 • 1x14+1x15=29, 2x14+1x15=43, 3x14+1x15=57

 

 • Mam dotaz muzu vylozit dva zoliky a jednu kartu k tomu .... myslim to tak mam na ruce zolika a dve ruzne karty ... vezmu kartu a jako ctvrta mi prijde zolik tudiz mam dva zoliky na ruce a dve libovolne karty... a potrebuji rychle zavrit..muzu tedy ty dva zoliky a jednu kartu dat k sobe a zavrit tou ctvrtou ???
 • Ne

 

 • ked ostane joker na ruke pi zlozeni z ruky. ostava hracovy do dalsieho kola?
 • Ano

 

 • Dobrý den, mám další dotaz - jsou povoleni 3 žolíky (jako výlož) za kolik se počítají???
 • Tato varianta není v oficiálních pravidlech a nelze ji použít

 

 • chtěla bych se zeptat, když si vezmu z vyložené postupky žolíka, musím ho dát do hry nebo si ho mohu nechat ne ruce? Nebo když už nemám co vykládat, mohu si ho nechat a zavřít? Anebo mohu žolíkem zavřít?
 • Pokud si vezmete z vyložené postupky žolíka, lze sním libovolně při hře nakládat. Jestli si ho necháte, nebo ho okamžitě použijete je pouze na vašem zvážení. Žolíkem lze i hru zavřít ale doporučujeme jen případě ukončení celé hry (-1000b) Lze to vždy kombinovat tak, aby Vám aspoň zůstal do další hy :-))

 

 • Nejake zvlastni pocitani pokud nekdo z ruky i normalne zavre jokerem?
 • Ne - tímto způsobem ukončení kola není dosaženo jiného počítání než zde uvedeno (viz.kapitola počítání bodů)

 

 • Pokud po 3. Kole hrac zavira z ruky, muze pouzit v postupkach jokery kdyz nikdo nic nevylozil a ani on ne? (Zavira z ruky)
 • Ano Joker(y)lze libovolně použít. Musíte ale vždy nejdříve spoluhráčům ukázat jednu čistou postupku bez žolíka.

 

 • Pri radach jak drzet karty vsak radite tvorit nejprve postupky ciste protoze bez nich nelze zavrit ani vylozit. Jak to je? Ted se dohadujeme protoze jeden z nas chce vylozit (nebo vylozit a zavrit) jen se spinavymi postupkami
 • Bohužel špatně pro vašeho spoluhráče. Pravidla mluví jasně. Zavřít hru případně vykládat karty je možné vždy když máte jednu postupku čistou (příklad: eso,dva,tři) Pokud máte na ruce pouze postupky špinavé a někdy dokonce i v počtu menším než povolených 42 bodů, musíte kombinovat tak dlouho až se vám to podaří. Snad do této doby nikdo ze spoluhráčů hru neuzavře.

 

 • Po dlouhé době jsme s rodinami začali opětovně hrát žolíky. Nyní se ale velmi přeme o postupu po třetím kole. Naše situace : hráč 1. začne výhozem a ve chvíli kdy hráč 4. vyhodí celkově 12-tou kartu, uzavře 3 chráněná kola a nyní co? Mohu jako hráč č.1 vzít kartu č.12 a hru kompletně uzavřít?
 • Ne - tuto možnost vzít kartu má až hráč č.2. Hráč č.1 může jako první po 3 kole pouze vykládat nebo uzavřít hru tzv. z ruky

 

 • pokud chce někdo vzít odhozenou kartu, musí mít v ruce 2 karty do postupky? Nebo může vzít odhozenou kartu a rovnou ji doložit ke kartám vyloženým na stole?
 • Kartu kterou spoluhráč odhodil lze libovlně vzít a doložit (omylem zahodil přílož,nevšimnul si )je však nutné ji použít, nelze si ji nechat. Následně máte takto o jednu kartu méně a tím jste blíže možnosti v dalším kole snadněji hru uzavřít

 

 • Mám dotaz ohledně pravidel. S rodinou hrajeme občas žolíky a dnes jsme se dostali do drobného sporu ohledně vyložení. Pokud mám postupku například AKQ kterou doplním o joker 10 je to bráno jako špinavá či čistá postupka? Dle mého názoru je postupka čistá kdykoliv dám 3 karty vedle sebe.
 • Pokud je tato varianta na začátku vaší hry, kdy je nutností mít jednu postupku čistou bez žolíka, jedná se podle pravidel o postupku špinavou. Doporučujeme nechat bez žolíka AKQ a k joker,10 přidat kombinaci (10,Q,nebo 9)

 

!
8/1

Joker club

Pár slov závěrem

Tento docela obsáhlý výčet z pravidel hry, slouží pouze jako orientační bod pro každého budoucího účastníka o titul ,,mistr Joker ČR“ nebo jen pro ty, kteří neví jak se karetní hra hraje a pravidla nemůžou nikde najít. Překlad z anglické verze od ,,Ruford" se někomu bude zdát zbytečně velký a že některé věty zde popsané lze napsat stručněji. Ano máte pravdu, ale my ctíme originální překlad který máme od roku 1832. Pouze jsou opraveny některé fráze.

!
9/1

Dokumenty a pravidla

Rádi Vám pomůžeme

Joker club si vyhrazuje právo na překlad pravidel a dalších částech webových stránek(převážně fotografie,texty). Pokud máte zájem o uveřejnění některých částí na vlastním webu, můžete nás kontaktovat přes e-mail a my Vám bezplatně udělíme licenci na autorská práva.V opačném případě bude věc řešena ve správním řízení § 207 a autorského zákona č. 121/2000 Sb.

 
media

radiozurnal Nejrychlejší zpravodajství z domova i ze světa: politika, ekonomika, kultura a sport. Rozhovory s osobnostmi. Zajímavosti a aktuality.

reklama

amiztvorba firemních a soukromých webových stránek s redakčním systémem

 

 

Booking.com